Eerder hebben wij al gemeld dat er vanuit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) subsidie is ontvangen om onderhoud aan het monumentale kerkgebouw uit te voeren. Hierbij moeten wij dan 50% van de kosten zelf betalen uit onze inkomsten vanuit verhuringen en giften.
Momenteel zijn we onze adviseur van EAG Monuments met een aannemer en een vertegenwoordiger van de RCE in gesprek om volgend jaar werkzaamheden uit te voeren. Hierbij moeten we keuzes maken om binnen het budget te blijven. Zodra er meer bekend is hoort u het van ons