Adriaen Janszkerk
Rotterdam - IJsselmonde

Anno 1448

Kasteelweg 50, 3077 BN Rotterdam

   

 

  

 

Wij heten u hartelijk welkom op de site over de Adriaen Janszkerk, het oudste monument van het dorp IJsselmonde.

 

Op deze site vind u informatie over de historie van het gebouw met vele foto's, informatie over de uitgevoerde restauratie en over de activiteiten en verhuurmogelijkheden

Informatie op de Website

   

Verhuur Kerkgebouw


De informatie en het fotomateriaal op deze site is afkomstig van de Hervormde Gemeente Rotterdam IJsselmonde, de voormalige Stichting Restauratie Adriaen Janszkerk en van vele particulieren. De foto-impressie bevat een kleine verzameling.

Graag vernemen wij uw reactie op de informatie op de site of naar aanleiding van uw bezoek aan de Adriaen Janszkerk. Misschien heeft u zelf ook nog een leuk verhaal over de kerk te vertellen? Of een mooie foto van uw trouwdienst?  We horen het graag van u.

 

 
Het kerkgebouw of de verschillende ruimten (consistoriekamer / kerkzaal) worden verhuurd ten behoeve van een door huurder te organiseren concert, lezing, cursus, expositie, koorrepetitie, vergadering, ontvangst of ander evenement.
Het kerkgebouw wordt ook verhuurd voor trouw- en rouwdiensten. Lees ook de mogelijkheden voor de combinatie met het naast gelegen Koetshuis voor het burgerlijk huwelijk en de receptie of feest. Op het moment gelden er afwijkende mogelijkheden in verband met de corona maatregelen. Lees meer ...


 

 

 

 

Koetshuis en Kerk

Kerk en kerkplein

Schilderij riviergezicht IJsselmonde 1618

Hartelijk dank voor uw bezoek en graag tot ziens
Stichting Behoud Adriaen Janszkerk,

U kunt contact met ons opnemen via email 

 

Giften voor onderhoud van het monumentale kerkgebouw kunt u overmaken naar rekening 
NL49 INGB 0000 2258 27  t.n.v. Stg Behoud Adriaen Janszkerk
Wij danken u hartelijk voor uw gift. 

Informatie over de Stichting Behoud Adriaen Janszkerk t.b.v. ANBI

 


Op de website wordt zoals bij elke websitepagina gebruik gemaakt van cookies, maar deze zijn door ons niet expliciet geplaatst en hier doen wij niets mee.