anbi logo

De Stichting Behoud Adriaen Janszkerk heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Fiscaalnummer:  8217.83.336

Zie voor meer informatie de website van de belastingdienst.

Beschrijving van de doelstelling Stichting

De Stichting is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het monumentale kerkgebouw Adriaen Janszkerk

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur is onbezoldigd.

Beleidsplan

Bekijk het beleidsplan van de Stichting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De huidige subsidieperiode loopt van 2019 tot en met 2024. Door Corona heeft de uitvoering van de geplande onderhoudswerkzaamheden vertraging opgelopen. In 2022 zullen veel subsidiabele onderhoudsactiviteiten uitgevoerd gaan worden.

In 2020 is de toren op verzoek van de verzekering extra brandvertragend gemaakt. Het luik bovenin is verbeterd en er is een branddeur geplaatst onderin de toren. Ook is er een apparaat in het torenportaal geplaatst dat het vochtgehalte in de muren en pilaren verlaagd. Hierdoor moet het optrekken van het zout uit de bodem gestopt worden. De eerste resultaten hiervan zijn al zichtbaar.

Financiële verantwoording Jaarverslag 2023