Stichting Behoud Adriaen Janszkerk
Postadres: Molecatensingel 367, 3077 SH Rotterdam,
Emailadres Stichting:  info@adriaenjanszkerk.nl
KvK 24481985 Rotterdam

Giften voor het beheer en onderhoud van het monumentale kerkgebouw
kunt u overmaken op rekening  NL49 INGB 0000 2258 27  
t.n.v. Stg Behoud Adriaen Janszkerk.


De Stichting Behoud Adriaen Janszkerk draagt zorg voor
de exploitatie en het beheer en onderhoud van de Adriaen Janszkerk
ter behoud van de Adriaen Janszkerk te Rotterdam-IJsselmonde.
 

Bestuurssamenstelling Voorzitter C. (Kees) Havenaar
  Secretaris wordt waargenomen door Mw. A. (Annet) de Ruiter
  Penningmeester Mw. A. (Annet) de Ruiter
     
Overige medewerkers Verhuringen F.C. (Ferdinand) de Ron
  Technische Commissie A. (Arie) Maaswinkel