De aannemer is gestart met de werkzaamheden. Vanaf maandag 23 mei is het werkterrein ingericht, waarna de steigers werden opgebouwd en er een nadere inspectie van de situatie op grotere hoogte heeft plaats gevonden. Inmiddels is het uithakken van de voegen bijna afgerond en hierna zullen deze opnieuw worden gevoegd. Ook zullen er onder andere nog werkzaamheden aan de dakleien plaatsvinden. Dit zal enkele weken in beslag nemen.
 
De weekenden wordt er niet gewerkt en ook tijdens bijzondere diensten door de week worden de steigers boven de deuren links en rechts niet gebruikt en zijn deze in- en uitgangen vrij te gebruiken. Op 22 juli zijn er wat foto's van de werkzaamheden gemaakt. Half september zijn de werkzaamheden naar verwachting gereed.